Návod na sestavení

Připravili jsme si pro vás doporučený postup osazování součástek.

Návod na pájení a sestavení Picopadu

 • 1

  Raspberry Pi Pico

  Nejprve napájejte Raspberry Pi Pico na hlavní plošný spoj. Z výroby už na něm je osazený napájecí obvod TP4056 a slot na microSD.
 • 2

  Reproduktor

  Připájejte reproduktor. Nejprve si pocínujte jednu plošku na plošném spoji, poté připájejte jednu stranu reproduktoru k této plošce. Až bude správně na místě, přiložte hrot páječky, přidejte trochu cínu a připájejte druhý pin.
 • 3

  Resetovací tlačítko

  Připájejte malé resetovací tlačítko s třemi piny.
 • 4

  Rezistory

  Připájejte rezistory R1-R7. Rozeznat je můžete pomocí multimetru nebo pomocí barevného značení.
 • 5

  Diody

  Připájejte diody D4 a D5. Dejte pozor na jejich orientaci, bílá čára by měla být na stejné straně, jako je na plošném spoji.
 • 6

  Kondenzátory

  Připojte keramické kondenzátory C1, C2, C3 (všechny mají stejnou hodnotu). Lehce je ohněte k desce, aby nevyčnívaly a nepřekážely zadnímu krytu.
 • 7

  Vypínač

  Další doporučená součástka je vypínač. Po připájení zkontrolujte, že je vypínač na straně OFF (vypnuto)!
 • 8

  Tranzistor

  Osaďte tranzistor Q1, přitlačte ho co nejvíce k desce a po zapájení tranzistor ohněte směrem k Raspberry Pi Pico, aby taktéž nepřekážel zadnímu krytu.
 • 9

  Externí konektor

  Další je na řadě externí konektor s dvanácti piny.
 • 10

  Tlačítka

  Na opačné straně plošného spoje napájejte 8 tlačítek. Nejprve doporučuji připájet jeden roh, dá se vždy znovu nažhavit a upravit pozici tlačítka. Když budete s pozicí tlačítka spokojení, připájejte i zbylé vývody tlačítka.
 • 11

  Displej

  Poté připájíte displej. Odstaňte krycí folii na oboustranné lepence na zadní straně displeje. Ujistěte se, že máte displej správně zarovnaný. Nejprve připájejte jeden pin, zkontrolujte, zda mezi konektorem displeje a plošným spojem není mezera, zda je displej rovně a pak připájejte zbytek pinů. Konektor není potřeba zkracovat, vejde se do konstrukce vcelku.
 • 12

  LED diody

  Další jsou na řadě LED diody. Dejte pozor na polaritu, delší nožička patří do kulaté díry. Zarovnejte spodní část diody na úroveň plošného spoje displeje, diody jsou cca 2mm od plošného spoje. Osaďte diody následovně: USR - žlutá LED, SD - modrá LED, FULL - zelená LED, CHARGE - červená LED. Diody můžete zarovnat pomocí dočasného připevnění předního krytu (pro podrobnosti se podívejte na video).
 • 13

  Baterie

  Zkontrolujte, že je vypínač vypnutý (na straně OFF). Pocínujte plošky + a – na plošném spoji. Opatrně vezměte baterii, nejdříve připájejte záporný vodič baterie (černý drátek na plošku – ), poté kladný vodič baterie (červený drátek na plošku +). Po připájení baterie sundejte fólii z oboustranné lepící pásky na zadní straně baterie, baterii přilepte a srovnejte drátky ať nevyčnívají ven z Picopadu.
  Krok 12
 • 14

  Folie

  Opatrně sundejte ochranou folii z displeje.
 • 15

  Kryt

  Vezměte přední kryt a prostrčte čtyři šroubky (M2) skrze předpřipravené dírky, na které nasadíte čtyři černé podložky. Pak položte na šroubky prostřední (pájený) plošný spoj a nasadíte další čtyři podložky. Následně nandejte zadní kryt, přišroubujte matičky a vše pevně dotáhněte.
 • 16

  Testování

  A nyní je čas na zábavu - zapněte Picopad a užijte si ho!
 • Seznam součástek